A+ A A-

V zmysle zákona o obecnom zriadení §13, ods. 4., písm. a., zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca, ktoré sa uskutoční

dňa 28. júna 2017 o 18:00 hod.
v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci.

 

 Program zasadnutia.

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 26.4.2017 a 21.6.2017
2. Prerokovanie a schválenie žiadostí FO a PO
3. Úprava Rozpočtu obce Bošáca na rok 2017
4. Schválenie výšky poplatkov počas Bošáckych hodov
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na II. polrok 2017
6. Informácia o projektoch obce a schválenie zmien
7. Prerokovanie a schválenie zmlúv
8. Pripomienky poslancov OZ a starostu obceKaždé zasadnutie je v zmysle zákona o obecnom zriadení verejne prístupné všetkým občanom.

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o