A+ A A-

V zmysle zákona o obecnom zriadení §13, ods. 4, písm. a, zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca, ktoré sa uskutoční
dňa 19.9.2018 (streda) o 18:00 hod. v sobášnej sieni Obecného úradu v Bošáci.

 

Program:

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 20.6.2018 a 08.08.2018
2. Žiadosti FO a PO
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za I. polrok 2018
4. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce

Každé zasadnutie je v zmysle zákona o obecnom zriadení verejne prístupné všetkým občanom.

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o