A+ A A-

SDR 2013 SDR 2015STR 2015

Hruška ružová - 3.miesto Európsky strom roka 2016. Ďakujeme za hlasy a podporu.

logo euok

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej infraštruktúry
Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Celkové oprávnené výdavky projektu: 178 747,34 EUR
Maximálna výška Nenávratného finančného príspevku: 169 809,97 EUR

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity a obnova areálu materskej školy v Bošáci. Špecifickými cieľmi projektu je zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od 3 – 5 rokov a vytvorenie atraktívneho prostredia na zabezpečenie výchovno –vzdelávacieho procesu v záujmovom území (Obce Bošáca a Dolné Srnie). Súčasné kapacity nezodpovedajú platným legislatívnym normám a nedokážu pokryť dopyt rodičov o umiestnenie detí do materskej školy. Ciele projektu budú napĺňané prostredníctvom 3 hlavných aktivít:
1. Rekonštrukcia a prístavba materskej školy
2. Obnova areálu materskej školy
3. Obstaranie materiálneho vybavenia materskej školy
Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materskej školy zo súčasných 34 detí na 48 detí.Ciele projektu sú v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom 2014 – 2020, s globálnym cieľom, s Prioritnou osou 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám so špecifickým cieľom č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.Projekt zohľadňuje mechanizmus spoločných projektov. Územným partnerom žiadateľa projektu je obec Dolné Srnie.

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie. 

 

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby