A+ A A-

Ing. Gabriela Trchalová

tel.č.:032/7781130
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Referent ekonomicko – personálnych činností zabezpečuje:

 • Kontrola oprávnenosti výdavkov podľa schváleného projektu
 • Príprava podkladov a vypracovávanie monitorovacích správ pre riadiaci orgán projektu
 • Príprava a zhromažďovanie podkladov na vypracovanie žiadostí o platbu príslušnému orgánu štátnej správy podľa časového a obsahového harmonogramu
 • Vykonávanie administratívnych a bežných obchodných záležitostí pri správe majetku
 • Zaraďovanie majetku do evidencie a jeho vyraďovanie
 • Kontrola vyraďovania hmotného majetku
 • Spolupráca na inventarizácii majetku
 • Vykonávanie inventarizácie a odpisov majetku vo vlastníctve a správe obce
 • Vedenie účtovníctva obce, vystavovanie faktúr, evidencia došlých faktúr, úhrady
 • Vedenie pokladne Obecného úradu
 • Vedenie personálnej agendy zamestnancov obce a pracujúcich na dohody
 • Rokovanie s externými organizáciami (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty bezpečnosti práce a pod.) pri vybavovaní odborných a špecifických personálnych záležitostí
 • Mzdy a odvody so Sociálnej poisťovne,  zdravotnej poisťovne a daňový úrad
 • Vypracovanie mesačných a ročných výkazov do Sociálnej poisťovne,  zdravotných poisťovní a daňový úrad
 • Príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva po organizačnej stránke, zhromažďovanie materiálov na rokovanie orgánov samosprávy, ich kompletizácia a doručovanie členom samosprávnych orgánov
 • Vyhotovovanie záznamov zo zasadnutí v písomnej forme, resp. formou uloženia na zvukovom zázname a ich archivácia
 • Administratívne zabezpečovanie úloh spojených s voľbami do Národnej rady SR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávneho kraja, s voľbami prezidenta, s voľbami do Európskeho parlamentu a referendom
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov
 • Vypracovanie správ o vyhodnotení splnenia úloh na úseku civilnej ochrany
 • Účasť na činnosti krízového štábu obce, plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach a v krízových situáciách
 • Zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete.
 • Vedenie evidencie odpadu v  obci.
 • Zabezpečovanie a organizovanie separovaného zberu využiteľných zložiek a odpadu
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov z oblasti odpadového hospodárstva
 • Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov
 • Hospodárska korešpondencia
 • Evidencia zmlúv
 • Ďalšie úkony uložené starostom obce.

 

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby