A+ A A-

Nariadenie RUVZ platné od 20.8.2020

Obec Bošáca zverejňuje rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne /verejnú vyhlášku/, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vzhľadom k tomu, že náš okres je identifikovaný ako „rizikový“ žiadame Vás o prísne dodržiavanie odporúčaní a príkazov uvedených v tejto Verejnej vyhláške platnej od 20.8.2020.

pdfRÚVZ Verejná vyháška COVID 19 - doplnenie.pdf929.13 KB

 

Oznámenie o strategickom dokumente Územného plánu obce (ÚPN-O) Bošáca

Obec Bošáca oznamuje verejnosti, že od 14.07.2020 do 31.07.2020 je možné v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o strategickom dokumente, ktorý sa spracováva pre potreby obstarania územného plánu obce.

Do Oznámenia o strategickom dokumente môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Bošáci, č. 257, 913 07 Bošáca. Zároveň dokument bude pre verejnosť vyvesený na obecnej tabuli.

 

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Podrobné informácie sú uvedené v priložených prílohách.

 Oznámenie o strategickom dokumente v elektronickej podobe:

pdfOznámenie o strategickom dokumente.pdf5.10 MB14/07/2020, 14:17

OSŽP - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

pdfOSŽP - Zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu.pdf604.37 KB14/07/2020, 14:25

Verejná vyhláška ÚPN-O Bošáca

Obec Bošáca zverejňuje Verejnú vyhlášku o začatí obstarávania územného plánu obce (ďalej len ,,ÚPN-O") Bošáca.

Týmto obec vyzýva občanov a širokú verejnosť, aby svoje písomne sformulované námety a informácie k obstaraniu ÚPN-O odovzdali na obecnom úrade do 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce, t. j. do 13.07.2020.

V tejto fáze môžu občania a široká verejnosť podávať svoje podnety a návrhy, ktoré budú slúžiť ako podklady pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Bošáca. 

Viac info v priloženom PDF súbore: 

pdfVerejná vyhláška o začatí UPN-O.pdf466.36 KB11/06/2020, 08:00

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby