A+ A A-

Návrhy VZN č.3/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.3/2018 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE BOŠÁCA
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 28.10.2018.

pdfVZN3_2018pohrebiska.pdf

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa §82 obec má utvárať podmienky a podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb na komunitnú prácu a rehabilitáciu za účelom predchádzaniu vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivej sociálne situácie a hľadať riešenie problému.

Obec vypracúva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb. V komunitnom pláne obec zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb.

pdfKomunitný_plán_sociálnych_služieb_Bošáca_2018.pdf1.97 MB

Návrhy VZN č.1/2018, VZN č.2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.1/2018 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia a Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 27.2.2018.
VZN_1_2018_o_poplatku_za_znečistovanie ovzdušia.pdf
pdfVZN2_2018_škola_financovanie.pdf156.42 KB

Návrh VZN č.1/2017, Dodatku č.2 k VZN č.5/2012 a aktualizácia PRO Bošáca

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.1/2017  o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky, návrh Dodatku č.2/2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce č.5/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Bošáca ktoré bude schvaľované na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bošáca.
pdfNávrh VZN č.1/2017 o mieste a čase zápisu.pdf144.23 KB28/03/2017, 13:08
pdfDodatok č2 k VZN č5/2015 úhrada nákladov.pdf146.91 KB28/03/2017, 13:09

Návrh aktualizácie Programu rozvoja obce Bošáca  2015 - 2020, ktorý bude schvaľovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bošáca.
pdfNávrh aktualizácie PRO Bošáca.pdf504.55 KB28/03/2017, 13:10


Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 13.12.2016.

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby