A+ A A-

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona o obecnom zriadení §13, ods. 4., písm. a., zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca, ktoré sa uskutoční

dňa 22.mája 2019 o 18:00 hod
v sobášnej sieni Obecného úradu v Bošáci

Čítať ďalej

Návrh VZN č.3/2019

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obec Bošáca zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia č.3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca , o ktorom bude rokovať obecné zastupiteľstvo v Bošáci.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 16.4.2019. 
pdfNávrh VZN3_2019_skola_financovanie.pdf156.69 KB04/04/2019, 13:56

Návrh VZN č.1/2019 a VZN č.2/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bošáca č.1/2019 na ochranu pred hlukom a vibráciami
pdfVZN1_2019na ochranu pred hlukom a vibraciami.pdf147.11 KB05/02/2019, 14:36.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bošáca č.2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Bošáca.
pdfVZN2_2019prispevky_skola.pdf163.43 KB05/02/2019, 14:37

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 18.2.2019

Návrh Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019 a VZN obce Bošáca

Návrh Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019
pdfNávrh Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019.pdf674.70 KB 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bošáca č.4/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Bošáca.
pdfNávrh VZN č.4/2018.pdf164.87 KB27/11/2018,

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bošáca č.5/2018 o miestnych daniach na území obce Bošáca.
pdfNávrh VZN č.5/2018.pdf194.49 KB27/11/2018,

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bošáca č.6/2018 o  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca
pdfNávrh VZN č.6/2018.pdf180.55 KB27/11/2018,

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom : v písomnej forme,elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 10.12.2018.

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby