A+ A A-

Použitý kuchynský olej predstavuje separovateľnú zložku odpadu. V súčasnosti je olej vypúštaný do umývadiel, čo môže spôsobovať upchatie potrubia. Pri úniku do životného prostredia v zvýšenej koncnentácií môže spôsobiť znečistenie pôd a zásob podzemnej vody. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do aktívneho zberu použitého kuchynského oleja, ktorý bude slúžiť na výrobu ekopaliva - bionafty. Do zberu sa môže zapojiť každá domácnosť.
Postup zberu:
1. Na obecnom úrade si vyzdvihnite zdarma lieviky, ktoré sa naskrutkujú na  čisté PET fľaše.
2. Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ) nalejte do PET fľaše.
3. Naplnenú fľašu dobre zatvorte a prineste pred prevádzku v Bošáci, nám. gen. Jurecha, alebo na zberný dvor.
TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU 

 

Vážení občania obce Bošáca,
so separovaním odpadov a ochranou životného prostredia sa stretávame denne. Pre niektorých z nás je separácia odpadov samozrejmosťou, no mnohí sa k tejto dôležitej veci stavajú ľahostajne.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou a ekologickým spracovaním použitého kuchynského oleja a tuku. Od stravovacích zariadení každého typu (závodné kuchyne, hotely, reštaurácie, školské jedálne...) vykupujeme použitý kuchynský olej a tuk. Zároveň zabezpečujeme jeho použitie ako suroviny pri produkcii bionafty.

Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej.
Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:

Kanálové potrubie
• Zanesenie, prípadne môže upchať
Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanálového potrubia. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia kanálom. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála, čím značne poklesne prietoková kapacita kanálového potrubia a v konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké a preto je zber oleja najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako predchádzať tomuto problému.

Životné prostredie
Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže znečistiť nielen životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne (rakovinotvorné) látky.

Naša spoločnosť ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja aj obciam na Slovensku. Veľmi sme sa potešili a vážime si, že aj Váš pán starosta Bc. Daniel Juráček privítal našu ponuku. Začíname teda so zberom opotrebovaného kuchynského oleja aj v obci Bošáca. Systém zberu je podrobne vysvetlený na informačných letákoch, ktoré získate alebo si o tom môžete prečítať na www.ladisco.sk.

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU !

Ing. Gréta Palková, PhD.
manažérka marketingu

s.r.o.
Považany 287
916 26 POVAŽANY
www.ladisco.sk

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby