A+ A A-

mui
Vážení športoví priatelia!

Týmto by som Vás chcel informovať o činnosti Obecného športového klubu Bošáca v roku 2010, o výsledkoch dosiahnutých v minulom roku jednotlivých družstiev futbalového oddielu, o činnosti Výkonného výboru OŠK.

V sezóne 2009/2010 dosiahli družstvá nasledovné výsledky:

 

Muži:
Muži hrali v spomínanej sezóne najvyššiu súťaž riadenú Oblastným futbalovým zväzom Trenčín - Majstrovstvá oblasti. V tejto súťaži pôsobili druhú sezónu, ktorá z hľadiska etablácie vo vyššej súťaži býva kľúčová. Mužom sa podarilo splniť cieľ stanovený pred začiatkom sezóny, kde ich ambíciou bol hrať v strede tabuľky a vyhnúť sa tak bojom o záchranu v súťaži a zároveň prilákať do hľadiska svojich verných divákov peknou hrou. V konečnej tabuľke skončili na 9. mieste (zo 16 účastníkov) so ziskom 36 bodov a s pasívnym skóre 47:55. Muži odohrali za celú sezónu 2009/2010 30 zápasov, z toho vyhrali 9 krát, v 9. zápasoch remizovali a 12 krát odchádzali z ihriska ako porazení. Na konci sezóny bolo možné konštatovať, že muži si vo vyššej súťaži našli svoje miesto a stali sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Potešiteľné bolo, že v jarnej časti súťaže dostávali priestor i hráči z dorasteneckého tímu a tak získavali cenné skúsenosti v náročných zápasoch. Výsledky určite ovplyvnilo i množstvo zranených hráčov, hlavne prvej polovici súťaže, ale mužstvo sa s tým vyrovnalo, o čom svedčí aj konečné umiestnenie.
Trénerom družstva bol Ján Vavro, vedúci mužstva Jaroslav Staňák, lekár Jozef Bero st..

 

 

Dorast:
Dorastenci hrali v tejto sezóne taktiež súťaž Majstrovstvá oblasti ako nováčik súťaže.
V konečnej tabuľke skončilo družstvo dorastu na výbornom 2. mieste so ziskom 59 bodov a so skóre 60:32. Odohrali celkovo 28 zápasov, z toho vyhrali 18 krát, 5 krát remizovali a 5 krát prehrali. Dorastenci predvádzali po celú sezónu dobré výkony a za ich snahu prišla odmena v podobe postupu do V. ligy, nakoľko víťaz súťaže sa postupu vzdal. Tu vyvstala otázka, či bude OŠK schopný zvládnuť zvýšené finančné nároky v súvislosti s postupom do V. ligy. Vďaka zvýšenému úsiliu členov VV a prísľubu pomoci zo strany sponzorov, ktorých spomeniem v ďalšej časti tohto článku, Výkonný výbor rozhodol, že dorastencov prihlási do V. ligy a že sa v Bošáci po viac ako 20 rokoch bude hrať takáto vysoká súťaž.

 

Trénerom družstva bol Bc. Jozef Mihala, asistentom trénera Martin Kochan, ktorí zastávali funkciu vedúceho mužstva, ako aj lekára.

 

Žiaci:
Žiaci vo svojej súťaži II. trieda sk. B v konečnej tabuľke skončili na 6. mieste (z 9 účastníkov) so ziskom 22 bodov a so skóre 36:47. Odohrali celkovo 16 zápasov, s bilanciou 7 výhier, 1 remíza a 8 prehier. Výkonnosť mužstva v jarnej časti mala stúpajúcu tendenciu, čo dávalo prísľub do ďalšej sezóny, že ich účinkovanie v súťaži bude úspešnejšie.

 

Trénerom družstva bol Jaroslav Haviernik, vedúcim mužstva a asistentom trénera bol Marián Haviernik.

 

V prebiehajúcej sezóne 2010/2011 dosiahli družstvá tieto výsledky:

 

Muži:
Po prvej polovici súťaže je družstvo mužov na peknom 7. mieste (so 16. účastníkov súťaže) so ziskom 26 bodov a so skóre 20:17. Muži odohrali 16 zápasov, s bilanciou 7 víťazstiev, 5 remíz a 4. prehier. Mužov na jeseň zdobila hlavne nepriepustná obranná hra celého mužstva, nakoľko na jeseň dostali najmenej gólov zo všetkých účastníkov súťaže, ale horšie to je so streleckou potenciou, lebo gólové vyústenie ich snaženia bolo len v 20-tich prípadoch, čo je 3 najhoršie v súťaži. Práve strelecká impotencia ich pripravila o lepšie umiestnenie v tabuľke a o ešte väčšiu spokojnosť s ich účinkovaním v súťaži, lebo v každom zápase si vypracovali gólové príležitosti, ktoré ostali nevyužité, preto je nutné dúfať, že k dobrej obrannej hre pripoja aj tú útočnú a v jarnej časti súťaže bude tých gólov v súperových sieťach viac a premietne sa to do ich postavenia v tabuľke.
.
Trénerom družstva bol Ján Vavro, vedúci mužstva Jaroslav Staňák, lekár Jozef Bero st..

 

 

Dorast:
Tak ako je spomínané vyššie, dorastenci hrali na jeseň V. dorasteneckú ligu a ako nováčik súťaže si v nej nepočína po polovici sezóny zle. V tabuľke je priebežne na 4. mieste (o skóre za 3. mužstvom tabuľky) zo 16. účastníkov, so ziskom 27 bodov a so skóre 25:18. Odohrali 15 zápasov, z toho vyhrali 9 krát a 6 krát prehrali. Odvetná časť súťaže bude pre dorastencov náročná, ale je potrebné dúfať, že dobre rozbehnutú sezónu dovedú do úspešného konca a ich hra bude baviť divákov tak ako doteraz.
Trénerom družstva bol Bc. Jozef Mihala, asistentom Martin Kochan, ktorí zastávali funkciu vedúceho mužstva, ako aj lekára.

 

 

Žiaci:
V tabuľke sú pribežne na veľmi peknom 2. mieste (s 10. účastníkov) so ziskom 22 bodov a so skóre 48:6, čím sa potvrdili predpoklady, že žiaci budú v tejto sezóne v tabuľke na popredných priečkach. Na prvé mužstvo tabuľky strácajú jeden bod. Odohrali celkovo 9 zápasov, z toho vyhrali 7 krát, 1 krát remizovali a 1 krát prehrali.
Trénerom družstva bol Jaroslav Haviernik, vedúcim mužstva a asistentom trénera bol Marián Haviernik. Dúfame, že sa žiakom bude v jarnej časti dariť tak ako doteraz a pripíšu si na svoje konto ďalšie víťazstvá a tak ako predchádzajúce roky postúpili muži i dorastenci, postúpia teraz i oni do Majstrovstiev oblasti.

 

Výkonný výbor sa na svojich zasadnutiach stretol celkovo 10 krát, na ktorých riešil úlohy vyplývajúce z minulej Výročnej členskej schôdze, ako aj iné úlohy vyplývajúce z činnosti OŠK, operatívne podľa potrieb jednotlivých mužstiev, ako aj pri zveľaďovaní športového areálu. Všetky zasadnutia sú zdokumentované formou zápisníc, ktoré sú k dispozícii členom OŠK k nahliadnutiu a uverejnené na webovej stránke OŠK.

Účasť na zasadnutiach bola nasledovná:

 

Kostelan Pavel – 8x – 80%
Ochodnický Peter- 2x – 20%
Bc. Mihala Jozef – 10x – 100%
Adamať Rastislav –8x – 80%
Kochan Martin –10x – 100%
Macko Vladimír – 6x – 60%
Kochan Dušan – 8x – 80%
Kopunec Marián – 5x – 50%
Ing. Snoha Jozef – 2x – 20%
Ing. Helík Peter – 5x – 42%

 

Operatívne boli na zasadnutia VV OŠK pozývaní i tréneri, vedúci jednotlivých mužstiev, členovia revíznej komisie ako aj zástupcovia hráčov.

Z množstva úloh, ktoré Výkonný výbor za minulý rok zabezpečoval, spomeniem najmä:

 

1.Opravy lavičiek
2.Položenie nového trávnika v 16-tkach
3.Organizovanie ukončenia sezóny
4.Organizovanie priateľského futbalového stretnutia starých pánov na Bošácke hody
5.Organizovanie Halového turnaja dorastencov
6.Organizovanie tanečnej zábavy
7.Neustála starostlivosť o ihrisko
8.Organizovanie brigád na zveľaďovanie a úpravu areálu OŠK
9.Vybavovanie prestupov a hosťovaní
10.Príprava a organizovanie domácich zápasov, ako aj zápasov vonku
11.Zabezpečovanie financií od sponzorov
12.Vypracovanie projektu na podporu športu a zaslanie žiadosti na Úrad Vlády SR o poskytnutie dotácie
13.Zaregistrovanie OŠK ako poberateľa 2% daní a s tým spojená administratíva
14.atď.

 

 

Zároveň chcem vyzdvihnúť aj ochotu pomôcť, či už to boli futbalisti, ale aj fanúšikovia, ktorí boli nápomocní pri brigádach, alebo spoločenských akciách, bez ktorých by nebolo možné to, čo som uviedol, zvládnuť. Ešte raz všetkým vďaka.
Ako sami viete, všetko stojí peniaze, najväčší podiel na financovaní OŠK má obec Bošáca, ktorá zo svojho rozpočtu každoročne prispieva na chod a fungovanie OŠK Bošáca, ako aj poskytovaním kosačky a inými prostriedkami, ale tieto prostriedky by ani z ďaleka nepokryli všetky náklady spojené s činnosťou OŠK, preto Výkonný výbor musí hľadať i iné zdroje financovanie. Jedným z takýchto zdrojov bolo aj poskytnutie 2% daní. Ďalej musím spomenúť sponzorov, ktorí taktiež prispeli k tomu, aby sa dalo vybudovať to, čo som spomínal, respektíve, aby mali jednotlivé mužstvá vytvorené podmienky na svoju činnosť, či už sa jednalo a finančnú pomoc, respektíve materiálnu, napríklad aj v súvislosti s postupom dorastencov do V. ligy. Alebo predtým mužov aj dorastencov do vyšších súťaží.. Menovite by som chcel poďakovať: Firmám COMTEC s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Saver Manufacturing, s.r.o. Bošáca, 1. kompletná s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (Bošácka reštaurácia), PD Bošáca, MP service, s.r.o. Bošáca, Daniela Profjetová – Denný bar Tornádo , KUMIPEK Bošáca, Mäso-údeniny Bubnár, Čaba Bar, ďalej OŠK prispeli pán. Dušan Kochan, pán Marián Bušo, pani Terézia Krivá. Ako som spomínal, nie vždy išlo o finančný príspevok, ale aj materiálny. Nedá mi nespomenúť ani trénerov jednotlivých družstiev, ktorí svoju činnosť v prospech OŠK vykonávajú bez nároku na odmenu, čo v iných kluboch nie je samozrejmosťou a tak nezaťažujú rozpočet OŠK, podobne je to i s hráčmi, ktorí sú výhradne naši odchovanci, čo je v dnešnej dobe rarita. Ďalšou pomocou prispievajú niektorí rodičia hráčov mládežníckych mužstiev, ktorí bez nároku na preplatenie nákladov na PHM odvezú hráčov na prípravné zápasy, turnaje ale aj súťažné zápasy. To isté platí i o hráčoch družstva mužov, ktorí taktiež v niektorých prípadoch na prepravu na zápasy využívajú svoje automobily.
Tu treba pripomenúť i pána Jána Stacha, ktorý je rozhodcom ObFZ Trenčín a okrem toho, že reprezentuje OŠK Bošáca v súťažiach riadených ObFZ Trenčín ako rozhodca, jeho ochota rozhodovať prípravné zápasy alebo turnaje organizované OŠK Bošáca bez nároku na odmenu, taktiež pomáha nášmu OŠK a nezaťažuje jeho rozpočet.

 

To sú veci, ktoré si treba pri hodnotení uvedomiť a pripomenúť, lebo je potrebné vynaložiť veľa úsilia nielen v nedeľu, ale je to práca na každý deň v týždni, ale to úsilie stojí zato, lebo v Bošáci sa hrá dobrý futbal, pracuje sa s mládežou a pre Bošácu je to tá najlepšia reklama, preto verím, že tá podpora bude pokračovať.

 

Tento rok skončilo funkčné obdobie členov Výkonného výboru, ktorí boli zvolení na ustanovujúcej Konferencii OŠK Bošáca dňa 10. 3.2007, preto by som chcel vysloviť všetkým jeho členom poďakovanie, ktorí prispeli svojou troškou, že za 4 roky jeho činnosti v Bošáci futbal nestagnoval, ale posúval sa dopredu, že funkcionári sa starali o chod klubu, tréneri trénovali, hráči hrali futbal a fanúšikovia mali nedeľu čo nedeľu pripravený pekný športový zážitok a chcem vysloviť nádej, že to tak bude i naďalej pokračovať s novým zložením Výkonného výboru.
Prvou úlohou Výkonného výboru po svojom zvolení v roku 2007 bolo zabezpečiť pretransformovanie bývalého TJ Družstevník Bošáca na Obecný športový klub, vytvoriť nové stanovy a zabezpečiť ich schválenie na MV SR.
Za tie štyri roky, ktoré ubehli ako voda, sa podarilo našim mužom postúpiť do vyššej súťaže a v tejto súťaži hrať dôstojnú úlohu, dorastenci postúpili dokonca dvakrát a hrajú dnes V. ligu, podarilo sa konsolidovať žiacke družstvo, kde bol večný problém s trénermi a táto práca sa začína prejavovať v podobe zlepšených výkonov ako aj výsledkov. Počas tohto obdobia bola vybudovaná závlaha ihriska, opravil sa lapač a nový sa vybudoval, niekoľko krát bol položený nový trávnik v 16-tkach, bolo natreté zábradlie, striedačky, brány, ktoré bolo potrebné i zvýšiť, bolo vybudované nové tréningové ihrisko, boli opravené lavičky, bolo opravené osvetlenie tréningového ihriska, bola vybudovaná krytá lavička pre delegáta stretnutia, skvalitnil sa rozhlas vymenením reproduktorov a audio zostavy a iné drobné opravy a úpravy areálu a šatní, ktoré bolo nutné operatívne riešiť. Zlepšila sa komunikácia v rámci vnútorných vzťahov ako aj vo vzťahu k futbalovému zväzu a delegovaným osobám, podarilo sa konsolidovať finančnú situáciu v OŠK, boli vypracované projekty na podporu OŠK, ktoré boli zaslané na Úrad vlády SR, ktoré boli síce schválené, ale vzhľadom na objektívne okolnosti sme dotáciu nedostali, naše OŠK je registrovaným poberateľom 2% daní z príjmu.
OŠK Bošáca organizoval alebo sa spolupodieľal na organizácii spoločenských akcií, určených pre širokú verejnosť, ktorých význam presahoval hranice našej obce a vytváral tak pozitívny obraz o našej obci, o ktorých sa písalo alebo vysielalo i v masovokomunikačných prostriedkoch, ako bolo napr. spoluorganizovanie turnaja strany SMER, spojené s návštevou premiéra SR, ministrov vlády SR a poslancov NR SR, spoluorganizovanie futbalového turnaja za účasti Hokejistov Dukly Trenčín, TV Markíza, Rádia DJ a OŠK Bošáca, organizovanie autobusového zájazdu na kvalifikačný zápas MS vo futbale SR – ČR, každoročné organizovanie futbalového stretnutia starých pánov na Bošácke hody s hráčmi z Limbachu, organizovanie tanečných zábav, halových futbalových turnajov, organizovanie futbalového turnaja o Pohár starostov bošáckej doliny.

 

Je nutné podotknúť, že i napriek vykonanej práci, ktorú som to spomenul, je stále čo zlepšovať a dúfam, že snahou nového Výkonného výboru bude i naďalej rozvíjať na takto postavených základoch náš OŠK!

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby